croobie.com

Pills Ping

Pills Ping är en praktisk och pålitlig svensk pillerpåminnare, elektronisk dosett, med en mycket väl genomtänkt funktionalitet.

Appen finns bara för iPhone och iPad (dvs iOS), och den säljes just nu för ett introduktionspris på App Store.

Nedan listar vi några av de egenskaper som särskiljer Pills Ping från andra påminnelseappar:

Händelse definitioner

När man börjar använda Pills Ping skall man först ange sina medicinska händelser. Dvs när man skall ta sin medicin, och vilka mediciner man skall ta. Se nedanstående bild och den förklaring som följer!
I fliken event definition organiserar du alltså dina medicinska intag i händelser (frukost, middag, läggdags, etc). Definiera så många händelser som du behöver!

En händelse behöver inte ske vid en speciell tidpunkt. Istället skall du ge dem tidsintervall. Pills Ping kommer att låta dig bekräfta händelsen så snart tidsintervallet börjar, och, om så behövs, kommer du att bli påmind när det slutar.

En händelse kan bestå av flera intag (dvs. flera olika mediciner). När händelsens tidsintervall slutar kommer du att bli påmind såvida du inte redan bekräftat alla dess intag.

Ett intag kan vara obliogatoriskt eller frivilligt, vi kommer att förklara skillnaden senare.

Tidslinjen

Fliken timeline visar alla medicinska händelser för den senaste veckan, inklusive för idag och imorgon. Se nedanstående figur.
Du kanske undrar varför morgondagens händelser visas? Jo, det är för att det skall vara möjligt att skjuta upp dem i förväg. Läs vidare!

Skjut upp

Varje händelse har en fördröjningsknapp. Tryck på den om du vill förlänga händelsens tidsintervall och således skjuta upp påminnelsen. Varje tryck förlänger 15 minuter, tryck 4 gånger för en timme. Du kan skjuta upp en händelse när du blir påmind eller upp till 24 timmar i förväg.

Att man kan skjuta upp en händelse samtidigt som man blir påmind bör vara en välkommen finess om man blir påmind när man inte kan ta sin medicin. Antag exempelvis att du lämnat ditt hem utan att ta med din medicin. Om du skulle bli påmind nu bör du skjuta upp påminnelsen så att den återkommer när du kommit hem igen.

Eftersom tidslinjen visar morgondagens händelser kan du också skjuta upp dem i förväg. Antag exempelvis att du har svårt att sova, och att du vet att frukostpinget snart kommer att väcka dig. Du kan då överväga att skjuta upp denna händelse för att få lite extra sömn. Du kan också skjuta upp ett förväntat ping när du är på bio, eller av annan anledning inte vill bli störd.

Så vitt vi vet är fördröjningsknappen en unik finess som särskiljer Pills Ping från andra påminnelseappar!

Pingsignalerna

Appen kommer att börja pinga dig i slutet av en obekräftad händelse. Dvs när du har glömt att ta din medicin! Pingsignalen är mycket kort, du hinner inte stänga av den. Istället skall du ta din medicin och bekräfta detta! Om du inte gör detta kommer pingsignalen att upprepas, igen, och igen, och igen... Men för att inte irritera dig, eller din omgivning, kommer fördröjningen mellan pingarna att öka för varje ny upprepning.

Vi anser att en pålitlig påminnelseapp måste ha en repeterande pingsignal, men så vitt vi vet är dock också denna finess en unik egenskap som särskiljer Pills Ping från andra Appar.

Bästa praxis

Det kan tyckas löjeväckande, men det är ibland svårt att komma ihåg om man tagit sin medicin redan 5 sekunder efter intaget. Bästa praxis: Stoppa in pillret i munnen. Tryck på bekräfta. Svälj sedan.

Obligatorisk/frivillig

Såsom vi nämnt tidigare kan ett intag (medicin) antingen vara obligatoriskt eller frivilligt.

Om ett intag är obligatoriskt skall man alltid ta det (eller skjuta upp). Om det är omöjligt (pillerburken tom och apoteket stängt) måste man naturligtvis att skippa medicinen. Men om man trycker på skippa kommer Pills Ping att inaktivera bekräftelsesknappen. Detta för att förmå användare att trycka på fördröj, snarare än skippa, så länge det finns en möjlighet att ta medicinen vid ett senare tillfälle.

Om en medicin istället är frivillig kan man passa/hoppa över den, om man känner att den inte behöver tas. Man får ändå bekräftelsebocken, och om man senare skulle ändra sig kan man trycka på bekräftelsesknappen för att därmed uppdatera sin tidslinje.

Slutsats

Låt oss sammanfatta ovanstående genom att nämna de finesser som, enligt våra användare, särskiljer Pills Ping från andra medicinska påminnelseappar.

Pills Ping™ har utformats av croobie.com.